Wegwijzer

 • Deze pagina biedt informatie over de potentie van zonnestroom voor Nederland
 • Voor particulieren op zoek naar informatie over zonnestroom klik hier.
 • Voor bedrijven en instellingen op zoek naar informatie over zonnestroom klik hier.
 • Voor product, prijs- en reseller informatie van zonnestroom systemen klik hier. 
 • Voor informatie over alle aspecten van een zonnestroom systeem klik hier.
 • Voor informatie over typen zonnepanelen, het maakproces en de werking van zonnestroom klik hier.

Waarom zonne-energie?

Photovoltaische zonne-energie (electriciteitsopwekking) en thermale zonne-energie (warmteopwekking) zijn zeer veilig, eenvoudig en zowel klein- als grootschalig te realiseren.

Zonnepanelen kunnen daarbij onzichtbaar, bijvoorbeeld op daken van gebouwen of gebouwgeintegreerd worden toegepast (zie BIPV)

Het nadeel: Zonne-energie is duurder dan conventionele opwekking van stroom en warmte door verbranding van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool (Huidige kostprijs, lange termijn milieuconsequenties niet meegewogen). Opwekking door nucleaire processen kan in de toekomst veiliger (zie bijvoorbeeld dit artikel over Thorium reactoren) maar heeft het tij tegen qua politieke en publieke opinie.

Momenteel wordt in Nederland grootschalige winning van zonnestroom mogelijk gemaakt door de SDE subsidie of collectieve maatregelen. Voor kleinschalige toepassingen in combinatie met een hoge kWh prijs is zonnestroom al voldoende rendabel.

Verdere technologische ontwikkelingen maken zonnestroom daarbij elk jaar interessanter en goedkoper. Kortom, er een zonnige toekomst weggelegd voor zonne-energie.

Hoeveel zon is er voor Nederland?

De zon is in Nederland vooral aanwezig in de lente- en zomermaanden. De dagen zijn langer en er is minder bewolking. Het zijn de lente- en zomermaanden waarop zonnestrooml installaties optimaal hun werk doen. Ter vergelijking: juni telt 5 volle zonne-uren per dagen, december een 0,5 zonne-uur. Dit is een factor 10. Zonnepanelen wekken ook stroom op bij afwezigheid van de volle zon, dus zelfs in de wintermaanden kan er nog wat electricteit worden gewonnen. 

Zelf zoeken naar het zonnepotentieel van een lokatie? De EU heeft daarvoor een applicatie laten ontwikkelen, de PVGIS applicatie. Voor de algemene waarden per land zie onderstaande tabellen:

 

Het Nederlandse energie-verbruik

Gekeken naar het het energieverbruik van Nederlandse huishoudens wordt de meeste energie verbruikt in de maanden oktober tot en met maart. Voornamelijk ten behoeve van de verwarming van het huis verstoken Nederlandse huishoudens in deze maanden 70-80% van het gas-jaarverbruik. 

Het electriciteitsgebruik fluctueert voor de meeste Nederlandse huishoudens door het jaar genomen veel minder. Het electriciteitsgebruik is in de winter wat hoger doordat er meer verlichting nodig is. Door een toename echter van het gebruik van airco's en ventilatoren in de zomermaanden neemt het electriciteitsverbruik in de zomermaanden verder toe.

Het gemiddelde electriciteit-jaarverbruik van een gezin in Nederland bedraagt 3500 kWh. Als deze electricteit door zonnepanelen moet worden opgewekt dan is (ruim) 18m2 aan zonnepanelen per gezin nodig. Dat zijn behoorlijk wat (dak)meters voor veel woningen, maar het is zeker niet onhaalbaar.

Daarbij kunnen steeds meer oppervlakten van gebouwen geschikt gemaakt worden voor fotovoltaische toepassingen zoals facades en (dak)ramen.

Nieuwe BIPV (Building Integrated Photo Voltaic) bouwmaterialen kunnen gebouwen op termijn omvormen tot efficiente electriciteit / energieleveranciers. In combinatie met warmtepomp technieken, geothermische installaties, wind-energie, electrictiteit- en warmwaterbuffers kan het gasverbruik verder worden teruggebracht. Of zelfs geheel worden gereduceerd.  

Kan zonnestroom de totale Nederlandse vraag naar energie dekken?

Dat is helaas onmogelijk. Een rekensom ter onderbouwing:

 • Per Nederlander is het continue energiegebruik 6 kWh (kilowattuur). Dit is alle energie die in Nederland wordt gebruikt, dus inclusief kantoren en fabrieken, gedeeld door het aantal inwoners van Nederland.
 • Bij een zonnepaneel efficiency van 20% kan per m2 zonnepaneel in Nederland per jaar 200 kWh aan stroom geoogst worden.

Om de gehele Nederlandse energiebehoefte te dekken zou er per Nederlander dus ruim 260 m2 aan zonnepanelen nodig zijn!

Combineren

Om in de Nederlandse energiebehoefte te voorzien op basis van schone productie methoden is het dan ook zaak duurzame technieken te combineren. Zoals naast zonne-energie, geothermische energie en wind-energie in te zetten. Door deze technieken te combineren kan ook de opbrengst beter in balans worden gebracht met het dagelijks fluctuerende energie-verbruik.

Smart grid

Het aanbod van zonne-energie is in de zomer meer dan een factor 6 groter dan in de winter. Vanwege dat verschil is het belangrijk dat er voorzieningen zijn om de dalen maar ook de pieken in de electricteitsopbrengst op te kunnen vangen. Men spreekt dan over een smart-grid. Voorzieningen in zo'n smart grid kunnen bestaan uit opslagsystemen voor energie of (tijdelijke) inzet van alternatieve energiebronnen. De wind kan bijvoorbeeld juist meer energie leveren in de wintermaanden, zo'n 30% meer dan in de zomermaanden.

Natuurlijk hoeven landen niet allemaal in hun eigen verbruik te voorzien. Electriciteit gewonnen uit zonne-energie kan internationaal verhandeld worden. Zo kunnen in landen met een optimaal zonneklimaat waar veel grond beschikbaar is, efficiente zonne-energie centrales worden gerealiseerd. Deze grond dient bij voorkeur ongeschikt te zijn voor landbouw en bij exploitatie dient de natuurschade beperkt te worden.

Het dak op

Wanneer Nederland van boven bekeken wordt vallen de grote aantallen donkere platte (bedrijfs)daken op.

Er is geen betere plek voor zonnepanelen dan ongebruikte bedrijfs-en garagedaken. Met name de platte bedrijfsdaken hebben voordelen:

 • De zonnepanelen liggen niet in het zicht. Dit is een estetisch voordeel.
 • De daken zijn vaak vrij van schaduwval waardoor de zonnepanelen vol in de zon kunnen worden gepositioneerd.
 • De oppervlakte is vaak aanzienlijk. Er kan een prima dichtheid worden bereikt. Beide factoren maken een installatie extra efficient.
 • De zonnepanelen zijn goed bereikbaar voor controle- en schoonmaakwerkzaamheden.
 • De diefstalgevoeligheid is laag. 

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact