Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is de productie van duurzame energie gesubsidieerd.

De SDE vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze energie en duurzame energie over een productie periode van 8, 12 of 15 jaar. Produceer je geen duurzame stroom of warmte dan ontvang je dus ook geen subsidie.

In 2016 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie. De SDE voorjaarsronde 2016 in april en de SDE najaarsronde in oktober 2016. Per ronde die steeds 4 fases kent wordt er telkens 4 miljard subsidie toegekend.

8 Miljard dus tezamen, dat is veel geld. Maar let wel, het is geld dat de producenten pas ontvangen in de loop van de tijd. Men zal eerst (fors) moeten investeren in een productieinstallatie.

In elke fase wordt de vergoeding hoger maar de kans op toekenning van subsidie lager. Productie-installaties die goedkoper duurzame energie kunnen produceren maken dus eerder kans op subsidie.

Dat is voor een deel een terechte keuze, maar voor een deel ook niet. Investeren in grootschalige installaties is bijvoorbeeld niet voor iedereen weggelegd en subsidie toekennen aan het gesubsidieerd bijstoken van hout in kolencentrales wordt ook door velen niet gezien als een duurzaam alternatief om de CO2 doelstellingen te behalen..

De problemen met de SDE 2016      

Grofweg zijn er twee problemen met de SDE 2016:

  • Hoewel meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015 is 8 miljard onvoldoende om alle aanvragen te honoreren.
  • Doordat de vergoedingen in 2016 flink zijn gedaald, maar ook de reguliere stroomprijzen, is de business case voor zonnepanelen een stuk minder interessant geworden. Met name commerciele partijen zullen als gevolg hiervan een overstap naar een duurzamere stroom- en of warmteproductie uitstellen.  

Een toelichting

In 2015 werd de SDE met 4,5 miljard overschreven. Ondanks de strengere regels voor de SDE in 2016 (financiering moet rond zijn) was te verwachten dat een aanzienlijk deel van de 2015 SDE aanvragen in 2016 terecht zou komen. De overheid heeft de doelstellingen (onder druk) aangescherpt en kwam voor 2016 met 8 miljard. Een bedrag waarvan men eigenlijk, zeker gezien de groei in de markt, dus al wist dat het ruim onvoldoende zou zijn.

Het is ook een feit dat een aanzienlijk deel van de SDE subsidie nooit zal worden aangesproken. Er stranden om allerlei redenen heel wat projecten. De NL overheid kan daarmee wel 8 mljard toezeggen maar weet eigenlijk al dat dit bedrag nooit zal worden uitgekeerd. Als de overheid deze factor, naast de netto contante waarde factor (8 miljard over 10 jaar tegen 5% is nu 6,2 miljard) zou meerekenen,is een budget publicatie van minimaal 12 miljard meer op zijn plaats.

2016 Ronde 1 - budget al vroeg uitgeput

Voor 2016 tekenen de problemen zich reeds af. In onderstaande tabel de toekenningen per categorie per fase. 

Categorie Ronde 1 - fase 1
Max . fasebedrag € 0,09
Ronde 1 - fase 2
Max . fasebedrag € 0,11
Ronde 1 - fase 3
Max . fasebedrag € 0,13
Ronde 1 - fase 4
Max . fasebedrag € 0,15
wind energie op land 17 3 x 1
zon-pv 300 556 2115 133
waterkracht x 1 2 x
biomassa allesvergisting 5 x x x
biomassa mest(co-) vergisting 1 33 4 x
biomassa mest monovergisting 1 10 9 7
biomassa bij- en meestook 0 2 2 x
biomassa ketel vast of vloeibaar 35 4 4 2
biomassa thermische conversie 14 x x 11
geothermie 11 2 x x
RWZI slib gisting 1 x x x
zonthermie 3 36 x 4
biomassa hernieuwbaar gas (bedragen afwijkend - niet vermeld) 7 10 5 3
aantal aanvragen 395 657 2.141 161
max. budget (€ mln) 2.049 2.774 2.983 344
max. vermogen (MW) 855 853 1.341 77
max. productie (GWh) 46.228 45.563 37.875 4.144
budget cumulatief (€ mln) - maximaal 4.000 beschikbaar 2.049 4.823 7.806 8.150

 

Voor de niet ingewijde lezers. Op jaarbasis worden de genoemde (fase-)bedragen gecorrigeeerd naar de stroomprijsontwikkeling. Dit zogeheten correctiebedrag bedraagt in 2016 bijvoorbeeld voor stroomproductie uit zonnepanelen in: 4,4 cent. Daarmee is het maximaal haalbare subsidiebedrag, te behalen in fase 4: € 0,15 - € 0,044 = € 0,116 per geproduceerde kWh. Volledig irreëel want zoals zichtbaar is het plafond van 4 miljard in de SDE voorjaarsronde 2016 al in fase 2 bereikt. In fase 2 bedraagt de kWh vergoeding maximaal € 0,066 per kWh (€ 0,11 - € 0,044). Bij deze vergoeding mag u natuurlijk de besparing optellen van (niet met belasting bezwaarde) kilowatturen die u niet van het net hoeft te betrekken. 

Stel dat uw besparing € 0,06 per kWh bedraagt en de subsidievergoeding € 0,066 dan 'ontvangt' u per kWh in theorie € 0,126. Bij een installatieprijs van zeg  € 1,- per kWp bent u dan met ca. 8 jaar uit de kosten. Alleen vergeet u dan dat u de installatie nog moet financieren, verzekeren en onderhouden.

Kortom, wil men enige kans maken op subsidie dan moet men met een lage SDE bijdrage genoegen nemen. De zon-pv aanvragen in fase 1 en fase 2 betreffen hoogstwaarschijnlijk dan ook partijen met zeer lage financieringskosten of partijen waarbij er geld toegelegd mag worden, In het laatste geval bestaat er ook nog een reële kans dat projecten geen doorgang vinden.   

Oproep tot wijziging van de SDE 2016

Om te voorkomen dat de najaarsronde van de SDE 2016 op eenzelfde wijze eindigt als de voorjaarsronde bij deze een oproep om de SDE 2016 voor de najaarsronde op een aantal punten te wijzigen:

  • Verhoog het totale SDE budget naar minimaal 12 miljard Euro. Dus stel minimaal 8 miljard beschikbaar voor de najaarsronde 2016.
  • Fase 4 kan uit de fasering. Het is duidelijk dat geen productiemiddel een dergelijke hoge stimulering nodig heeft.
  • Verdeel de 8 miljard over de verschillende categorieën zodanig dat een voordeel wordt gegund aan de goedkopere productiemethodes maar wel zo dat de verschillende branches continuiteit wordt gegund. Daarmee blijft naast een wenselijke gemeleerde inzet van duurzame energie productiemiddelen ook de innovatie overeind.

 

Nieuws tracker

Nieuws

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Meer nieuws

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact