Productie hernieuwbare elektriciteit daalt in 2013

Het CBS berichte onlangs dat de productie van hernieuwbare elektriciteit licht is gedaald tot een niveau van 11,8 miljard kWh in 2013. Dat komt overeen met 10,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en is 0,4 procentpunt minder dan in 2012.

Dit is minder negatief nieuws dan het lijkt. De productie van elektriciteit uit biomassa daalde met ongeveer een vijfde omdat elektriciteitscentrales 40 procent minder biomassa meestookten. Hoewel schone verbranding van biomassa duurzaam is, wordt het meestoken van biomassa door elektriciteitscentrales door verschillende partijen twijfelachtig duurzaam genoemd.   

De daling van het meestoken werd onder andere veroorzaakt door het gedeeltelijk aflopen van subsidie. De elektriciteitsproductie uit biomassa via andere technieken, zoals afvalverbranding en biogas, bleef stabiel.

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2013 met 8 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg in 2013 met een kleine 300 megawatt tot ongeveer 2,7 duizend megawatt eind 2013. De uitbreiding was voor een belangrijk deel te danken aan het gereed komen van enkele grote parken. Deze parken profiteren van onder meer de SDE-subsidie.

Grote capaciteitsuitbreiding windenergie gepland

In de Noordzee staan twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat ongeveer 2,5 duizend megawatt. De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 2020. Het streven is om de capaciteit van het windmolenpark op zee uit te breiden naar 4,5 duizendmegawatt in 2023. Zie ook (DGEM).

Voor meer informatie klik hier.

Nieuws tracker

Nieuws

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Meer nieuws

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact