Plaatsingsverplichtingen

Om een kleine windturbine te mogen plaatsen zijn vaak meerdere vergunningen nodig. Behalve een bouwvergunning is soms ook een milieuvergunning nodig. Het bestemmingsplan geeft soms ook al uitsluiting. Vraag daarom vooraf bij de gemeente na wat er mogelijk is en zorg voor schriftelijke toestemming. 

Als voorbeeld de gemeente Amersfoort die verschillende bedrijfsterreinen heeft aangewezen als testgebied voor kleine wind installaties (KWI's):

 • Wat is een mini windturbine en wat zijn de technische eisen? De mini-windturbines moeten wat betreft hoogte, rotoroppervlak, diameter en geluidsproductie voldoen aan bepaalde eisen:
  • Een mini windturbine heeft een rotordiameter van ten hoogste 5 meter
  • Een rotoroppervlak van ten hoogste van 20 m2, met een horizontale of verticale rotoras
  • Een maximale tiphoogte van niet meer dan tien meter, gemeten vanaf de voet van de turbine
  • De toelaatbare geluidsbelasting door mini windturbines op de dichtsbijzijnde gevel van een geluidgevoelige bestemming is niet groter dan 47 dB Lden.
  • De turbine is gecertificeerd volgens IEC 61400-12 (2006) of volgens de standaarden van de American of de British Wind Energy Association of het Kleinwind Keur op basis van de Nederlandse beoordelingsrichtlijn Kleine Windturbines.
  • De opgewekte elektriciteit wordt ter plekke verbruikt of geleverd aan het elektriciteitsnet.

Een overzicht van regelingen en subsidies

Er bestaan verschillende regelingen om het gebruik van kleine windturbines te stimuleren. Daarnaast zijn er regelingen waar (particuliere) eigenaren van een windturbine installatie mee te maken kunnen krijgen.

Deze regelingen zijn veelal gelijk aan de regelingen voor zonnestroom.

In onderstaand overzicht wordt van elke regeling kort aangegeven wat deze inhoudt. Daarnaast zijn er verwijzingen naar de betreffende instanties opgenomen wanneer er meer informatie over een regeling gewenst is.

De volgende regelingen worden behandeld:

Energiesubsidiewijzer

regeling naam Energiesubsidiewijzer
regeling omschrijving Op Energiesubsidiewijzer staat het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor  woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Met behulp van een zoeksysteem ziet u precies welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om subsidie of een gunstige financiering te ontvangen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of uw gemeente.
regeling publicatiedatum na
regeling ingangsdatum na
regeling einddatum na
regeling looptijd verschillend
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst kleine- en micro windturbines
warmte-koude opslag
warmtepomp
zonneboiler (thermisch zonne-systeem)
zonnepanelen (zonnestroom)
energielabel advies en / of verbetering
douche-warmteterugwinning
lage temperatuur verwarming
ventilatie
isolatiemaatregelen
binnenmilieu verbeteringen
energiezuinige verlichting
energiebox (collectie energiebesparende maatregelen)
groene daken en facades / muren
houtgestookte cv ketel
HR(e)-ketel
HR ketel met zonneboiler
UHR ketel (ultrahoog rendement)
inregelen verwarmingsinstallatie
regeling geldig voor particulieren ja
regeling geldig voor vereniging van eigenaren ja
regeling geldig voor particuliere verhuurders ja
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden nee
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers nee
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) na
regeling procedures Procedures zijn verschillend per regeling en instantie.
regeling rekenvoorbeeld na
regeling uitvaardigende instantie Agentschap NL
regeling uitvoerende instantie Meer Met Minder Energie
regeling link 1 http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
regeling link 2 http://www.meermetminder.nl/26/home.html

 

BTW regeling (windstroom particulieren)

regeling naam BTW regeling
regeling omschrijving De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf (salderingsregeling).
regeling publicatiedatum 20-jun-13
regeling ingangsdatum 20-jun-13
regeling einddatum na
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 Zonnestroom (hierdoor is de regeling onstaan / bekend geworden) echter, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Uiteenlopend, want: Wanneer men regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan het energiebedrijf. De regeling kan dus betrekking hebben op zowel zonnestroom, windstroom en andere (duurzame) stroomopwekkers.   
regeling geldig voor particulieren ja
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders ja
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden nee
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Alle kleinverbruikaansluitingen vallen onder deze regeling. Dat wil zeggen met een hoofdaansluiting tot en met 3x80A.

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld.
regeling procedures Voor kleine ondernemers heeft de overheid ondergrenzen gesteld aan de BTW verplichting (kleine ondernemersregeling). Van deze regeling kan ook gebruik gemaakt worden door particulieren met een zonnestroom installatie, die door de overheid als ondernemer worden aangemerkt. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer.

Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is.
regeling rekenvoorbeeld Voor details en rekenvoorbeelden klik hier
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Financiën
regeling uitvoerende instantie Belastingdienst
regeling link 1 Belastingdienst
regeling link 2 na

 

Salderen (wettelijke regeling vanuit de Nederlandse overheid)

regeling naam Salderen
regeling omschrijving Voorheen was salderen, het wegstrepen van het eigen elektriciteitsverbruik met de eigen energieopwekking, (wetelijk) beperkt tot 5000 kWh voor een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 Ampère).

Per 1 januari 2014 is dit verruimd naar onbeperkt.

Artikel 31 uit het wetsvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998:
1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame
elektriciteit invoeden
 op het net, berekent de leverancier het verbruik ten
behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan
het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net
ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid
aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt.

2. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die niet-duurzame
elektriciteit invoeden
 op het net, berekent de leverancier het verbruik ten
behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan
het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net
ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kWh aan op het net
ingevoede elektriciteit, voor zover het saldo van de aan het net onttrokken
minus de op het net ingevoede elektriciteit niet minder dan nul bedraagt.
 
3. Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, op
het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid
die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net
onttrokken elektriciteit
, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer
voor het meerdere een redelijke vergoeding
regeling publicatiedatum 18-dec-13
regeling ingangsdatum 1-jan-14
regeling einddatum na
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 Zonnestroom (hierdoor is de regeling bekend geworden) echter, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Uiteenlopend, want: Wanneer men duurzame
elektriciteit invoed. De regeling kan dus betrekking hebben op zowel zonnestroom, windstroom en andere (duurzame) stroomopwekkers.   
regeling geldig voor particulieren ja
regeling geldig voor vereniging van eigenaren ja
regeling geldig voor particuliere verhuurders ja
regeling geldig voor woningcorporatie ja
regeling geldig voor (semi-) overheden ja
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers ja
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang na
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Alle kleinverbruikaansluitingen vallen onder deze regeling. Dat wil zeggen met een hoofdaansluiting tot en met 3x80A.
regeling procedures na
regeling rekenvoorbeeld na. Bij kleinverbruikers wordt naast een salderingsvergoeding ook de verbruikersgerelateerde energiebelasting gesaldeerd.
regeling uitvaardigende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling uitvoerende instantie Ministerie van Economische Zaken
regeling link 1 http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33493_wijzigingen_samenhangend_met
regeling link 2 http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vjfthvazlwzn/f=y.pdf

 

Nationaal Energie Bespaarfonds

regeling naam Nationaal Energiebespaarfonds
regeling omschrijving De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar rechtstreeks contact met SVn heeft. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN Bank. Totaal is er € 300 miljoen beschikbaar. Afsluitkosten, rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt
regeling publicatiedatum 18-okt-13
regeling ingangsdatum 1-jan-14
regeling einddatum na
regeling looptijd na
regeling raakvlak duurzame energiebron 1 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak duurzame energiebron 2 uiteenlopend, zie lijst
regeling raakvlak overzichtslijst Deze regeling geldt voor uiteenlopende maatregelen, zie lijst.

Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden.

De andere 50% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
regeling geldig voor particulieren ja
regeling geldig voor vereniging van eigenaren nee
regeling geldig voor particuliere verhuurders nee. Voor verhuurders wordt een aparte structuur opgezet. Deze regeling gaat naar verwachting halverwege 2014 van start. Omvang eveneens 75 miljoen. 
regeling geldig voor woningcorporatie nee
regeling geldig voor (semi-) overheden nee
regeling geldig voor kleinzakelijke verbruikers nee
regeling geldig voor grootzakelijke verbruikers nee
regeling omvang 75 miljoen
regeling looptijd financiele ondersteuning  na
regeling voorwaarde(s) Kenmerken van de Energiebespaarlening

- U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
- Het is een jaarannuïteitenlening.
- U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
- Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
- Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
- U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. 
- De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.
- Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
- U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
- Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
- De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
regeling procedures Bereken hier of u in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening en wat de maandlasten bedragen.
regeling rekenvoorbeeld Ga naar de pagina ikinvesteerslim.nl voor meer informatie
regeling uitvaardigende instantie Rijksoverheid in samenwerking de Rabobank en de ASN Bank
regeling uitvoerende instantie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
regeling link 1 http://www.ikinvesteerslim.nl/
regeling link 2 http://www.svn.nl/Paginas/Home.aspx

Nieuws tracker

SDE Voorjaarsronde fase 2 debacle bij het RVO

Geplaatst op 13/03/2017
We leven toch al een aantal jaren in het e-tijdperk. Secure access, load balancing, automatische capaciteitsaanpassingen, 24x7 ondersteuning. Daarvan was...

Meer SDE voor meer kansen op verduurzaming

Geplaatst op 23/05/2016
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Omdat de kostprijs van duurzame energie (tot nog toe) hoger is dan die van grijze energie, is...

Green Battery introduceert accu container

Geplaatst op 12/04/2016
Eerder berichten wij over Green Battery. Een Nederlands bedrijf dat zich richt op het verzorgen van event- en festival stroom, maar dan...

Recente blogs

Neem contact op

De Groene Energie Maatschappij

Tel: 0031 6 1700 6263
email: info@dgem.nl

KVK: 58676872
BTW nr. NL001896786B29

Blijf in contact